..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Commentary on: The Climate Crisis-Bursting Bubbles

Abstract

Delphine Mascarene de Rayssac

A psychoanalytical approach to the climate crisis in terms of the individual psychological background as object relations determine the relationship to nature as holding female representations and group dynamics at work in the reaction or lack thereof. A further exploration into the ability to sustain frustration as a key element to personal and societal development allowing to shed primitive libidinal patterns whereas certain psychological structures are hindered from this ability. As a result, the dysfunctional narcissism feeds relationships of dominance and power completing a self-destructive pattern where only adaptation and symbolization processes could counter the traumatic effects of sudden change to our modern lifestyles.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward