..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Comments for 20 Years of Asia Europe Relations

Abstract

Hasret Balcioglu

While this book celebrates the 20th Anniversary of the Asia-Europe Meeting (Asem), it also covers a political dialogue process that brings together governments and civil society members from Asia and Europe. Relevant book chapters are contributed by Asian and European leaders, including heads of state and ministers from Asia and Europe. This provides a detailed explanation of how valuable the economic, political and socio-cultural relations of the relevant process are with the managerial perspectives and contributions.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward