..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Foreign Aid Intervention and National Development in Nigeria: A Study of Akure South Local Government Area of Ondo State

Abstract

Olatujoye Olawale O

Development is a theme that encapsulates the totality of the outlook of every country in the world. Global concerns to eradicate poverty and many other indicators of the downside of development have been described as the basic need for foreign aid intervention. This study essentially seeks to understand the role foreign aid intervention has played in development, challenges confronting the success of foreign aid intervention and more effective approaches that can make foreign aid intervention a success. The study engaged both modernization and dependency theories in advancing understanding on the subject matter. The study which was conducted in Akure South Local Government Area of Ondo State, Nigeria employed qualitative method of data collection using keyinformant interview and in-depth interview as instruments. Data were analyzed using content analysis. Findings from this study revealed that foreign aid has contributed to the development of the communities studied and among other recommendations, strongly recommended that foreign aid intervention should be carried out more in rural communities especially in the area of critical infrastructures.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward