..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Interactional Justice and Emotional Abuse: Two Sides of the Same Coin?

Abstract

Damian J Lonsdale

The present paper attempts to reconcile two separate lines of research in organizational behavior. Specifically, it provides an examination of the dimensionality of organizational justice and emotional abuse in the workplace. It is proposed that the organizational justice facet known as interactional justice and the construct of emotional abuse actually constitute opposing ends of the same conceptual continuum. Further, it is argued that emotional abuse should be conceptually subsumed by broader measures of interactional justice. It is argued that research on the proposed overlap of these important constructs would do much to coalesce and bring clarity to both lines of research.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward