..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Major Bilateral Issues between China and India

Abstract

Bashir Ahmad Dar

The paper focuses on the bilateral issues which hurdles the relations among the two states and looks for the mutual understanding in the important issues for the peaceful rise of the two Asian giants. For instance, there is a divergence of interests between the two like the border disputes, water disputes etc. Here an attempt has been made to illuminate whether China’s and India’s paths lead them to interact as rivals or partners.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward