..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

On Culture for Sustainable Development: A Case for the Transdisciplinary Approach

Abstract

Kevin Macarius Florentin

Culture is an indispensable, but often taken for granted aspect of humanity’s existence. Broadly speaking, looking closer into cultural aspects of sustainability may provide lessons and methods useful for the pursuit of sustainability of urban areas today. This paper aims to provide a brief review of literature and a commentary to inspire this argument. First, I will discuss what transdisciplinarity means for sustainability. Then, I will provide an example of how it enabled a platform for disaster risk and cultural heritage management to address a common sustainability issue. To conclude, I share insights on how the cultural sector can contribute to sustainable development.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward