..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

The Impact of Nursery on Children in Terms of Learning and Social Behaviors (The Motivation for Learning and Social Behaviors after Joining the Primary Grades at the Elementary Level)

Abstract

Badr MM, Gamdi SA, Hakeem S, Almansour A, Algamdi N and Albogami A

The kindergarten is the most important and most fertile stages of education and represent an educational place in the educational levels because it is considered a strong foundation and the base for all levels of education, especially the early years of basic education, it is a preliminary stage of the stages of primary education, a strong bridge to transport the child from the limited his world to the school environment including where the topics of study and educational programs of different social relations, from this point we study this subject for the population.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward