..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

நவீன கலாச்சாரங்கள் பற்றிய புள்ளிவிவர ஆய்வு

ஆய்வுக் கட்டுரை

Sociodemographic and Clinical Profile of Punto Esperanza Clinic: A Student-Run Free Urban Community Primary Care Clinic

  • Grisel Burgos-Barreto, Edison Martínez-Monegro and German Garcia

ஆய்வுக் கட்டுரை

Statistical Study on the Impact of E-Learning on Children in Saudi Arabia

  • Jana Majdy Rehan, Elham Fahad Almutawa, Shaimaa Ali Towerib and Amal Tolba Badawi

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward