..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

உலகில் கலாச்சாரங்களின் பங்கு

ஆய்வுக் கட்டுரை

Socio-Economic Implications of COVID-19 Infections for the USA and India

  • Saagar S Kulkarni, Rohan S Kulkarni and Kathryn E Lorenz

குறுகிய தொடர்பு

Comments for 20 Years of Asia Europe Relations

  • Hasret Balcioglu

மினி விமர்சனக் கட்டுரை

On Culture for Sustainable Development: A Case for the Transdisciplinary Approach

  • Kevin Macarius Florentin

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward