..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

A Study on Factors Influencing the Local People's Participation in Wildlife Protected Area Program: A Case Study from the Phouchomvoy Protected Area, Bolikhamxay Province

Abstract

Xaysompheng Sengkhamyong, Phouphet Kyophilavong, Phetsamone Pommavong, Sengchanh Chanthasene, Thongpheth Chanthanivong, Sheena Phothisane and Manysengphet Phakhounthong

This study assesses the usefulness of the PhouChomVoy protected area by the local community to analyze the factors that influence individuals’ participation in the payment for environmental service program. This study uses a statistical analysis and econometric approach with data on 244 individuals. The results from the econometric equation show that the relevant factors are age, gender, status as the head of household, and income.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward