..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

பாறை

ஒரு பாறை என்பது இயற்கையாக நிகழும் திட நிறை அல்லது தாதுக்கள் அல்லது கனிமப் பொருட்களின் மொத்தமாகும். இது சேர்க்கப்பட்டுள்ள தாதுக்கள், அதன் வேதியியல் கலவை மற்றும் அது உருவாகும் விதம் ஆகியவற்றால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. பாறைகள் பொதுவாக மூன்று முக்கிய குழுக்களாக தொகுக்கப்படுகின்றன: பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகள், உருமாற்ற பாறைகள் மற்றும் வண்டல் பாறைகள்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward