..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

விலங்கியல்

விலங்கியல் என்பது விலங்கு இராச்சியத்தைப் படிக்கும் உயிரியலின் கிளை ஆகும், இதில் அனைத்து விலங்குகளின் அமைப்பு, கருவியல், பரிணாமம், வகைப்பாடு, பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் விநியோகம், வாழும் மற்றும் அழிந்து வரும் மற்றும் அவற்றின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளுடன் அவை எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கின்றன.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward