..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

சமூக பொருளாதாரம்

சமூகப் பொருளாதாரம் என்பது சமூக அறிவியல் ஆகும், இது பொருளாதார செயல்பாடு எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகிறது மற்றும் சமூக செயல்முறைகளால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக, நவீன சமூகங்கள் அவற்றின் உள்ளூர் அல்லது பிராந்திய பொருளாதாரம் அல்லது உலகப் பொருளாதாரத்தின் காரணமாக எவ்வாறு முன்னேறுகின்றன, தேக்கமடைகின்றன அல்லது பின்வாங்குகின்றன என்பதை இது பகுப்பாய்வு செய்கிறது.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward