..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

பயோம்

 பயோம்கள் என்பது ஒரு பகிரப்பட்ட இயற்பியல் காலநிலைக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட தனித்துவமான உயிரியல் சமூகங்கள் ஆகும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward