..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

காடுகளின் பன்முகத்தன்மை

வன பன்முகத்தன்மை என்பது வன சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் உள்ள பல்வேறு வகையான உயிரினங்கள் என குறிப்பிடப்படுகிறது, இதில் நிலப்பரப்பு மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் அடங்கும்.

வன பன்முகத்தன்மையின் உண்மையான இதழ்கள்

பல்லுயிர் மேலாண்மை மற்றும் வனவியல் இதழ், வனவியல் இதழ், புதிய காடுகள், பல்லுயிர் கண்காணிப்பு பற்றிய சர்வதேச இதழ், நிலையான வனவியல், உயிரியல், வன சூழலியல் மற்றும் மேலாண்மை இதழ்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward