..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

வனவிலங்கு

வனவிலங்குகள் வனவிலங்குகள் மற்றும் மனிதர்கள் சம்பந்தப்படாத பகுதியில் வாழும் தாவரங்கள் மற்றும் பிற உயிரினங்களுடன் தொடர்பு கொள்கின்றன.

வனவிலங்கு தொடர்பான இதழ்கள்

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல், உயிரியல் கண்டுபிடிப்பு, பல்லுயிர், உயிரியல் ஆய்வு மற்றும் மேம்பாடு, வனவிலங்கு மேலாண்மை இதழ், கோழி, மீன்வளம் மற்றும் வனவிலங்கு அறிவியல், வனவிலங்கு ஆராய்ச்சி, வனவிலங்கு உயிரியல்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward