..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

சுற்றுச்சூழல்

இயற்கையான சூழல் இயற்கையாக நிகழும் அனைத்து உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பொருட்களை உள்ளடக்கியது, அதாவது இந்த விஷயத்தில் செயற்கை அல்ல. இந்த சொல் பெரும்பாலும் பூமி அல்லது பூமியின் சில பகுதிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward