..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

ஸ்டோனி பவளப்பாறைகள்

ஸ்க்லெராக்டினியா, ஸ்டோனி பவளப்பாறைகள் அல்லது கடினமான பவளப்பாறைகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன, அவை சினிடாரியா என்ற ஃபைலத்தில் உள்ள கடல் விலங்குகள், அவை தங்களை ஒரு கடினமான எலும்புக்கூட்டை உருவாக்குகின்றன. தனித்தனி விலங்குகள் பாலிப்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன மற்றும் ஒரு உருளை உடலை வாய் வட்டு மூலம் முடிசூட்டப்படுகின்றன, அதில் வாயில் கூடாரங்கள் உள்ளன.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward