..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தாவர பன்முகத்தன்மை

தாவர பன்முகத்தன்மை மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் இது புதிய உணவுப் பயிர், மருத்துவத்திற்கான ஆதாரத்தை உறுதி செய்கிறது மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை சமநிலைப்படுத்த உதவுகிறது.

தாவர பன்முகத்தன்மை தொடர்பான இதழ்கள்

தாவரம், செல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல், தாவரம், செல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல், தாவர அறிவியல் தாவர நோய், தாவர அறிவியல் சர்வதேச இதழ், தாவர அறிவியல் சர்வதேச இதழ், தாவர நோயியல்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward