..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

ஈரநிலம்

ஒரு சதுப்பு நிலம் என்பது ஒரு தனித்துவமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்பாகும், இது நிரந்தரமாக அல்லது பருவகாலமாக, ஆக்ஸிஜன் இல்லாத செயல்முறைகள் நிலவும். சதுப்பு நிலங்களை மற்ற நில வடிவங்கள் அல்லது நீர்நிலைகளிலிருந்து வேறுபடுத்தும் முதன்மையான காரணி நீர்வாழ் தாவரங்களின் சிறப்பியல்பு தாவரமாகும், இது தனித்துவமான ஹைட்ரிக் மண்ணுக்கு ஏற்றது.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward