..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Agrochemicals are Chemicals that are used in Agriculture to Protect Crops from Pests

Abstract

Armin Kratzer*

Agrochemicals are chemicals that are used in agriculture to protect crops from pests, diseases, and weeds, as well as to enhance crop yields. The use of agrochemicals has played a significant role in modern agriculture, enabling farmers to produce more food with less land and labour. However, the widespread use of agrochemicals has also raised concerns about their impact on human health and the environment.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward