..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Improving the Use of Statistics in Marine Ecology

Abstract

Guangli Yu*

In marine ecology, linear regression is a statistical method that is commonly employed, either to describe straightforward correlations or as a part of more intricate models. This method's seeming simplicity frequently hides it’s much more complicated foundations, on which its validity and eventual ecological interpretations completely depend. With an emphasis on proper model specification, the various concepts of linearity, the problems with data transformation, the assumptions that must be respected, and regression model validation, we present a non-technical review of the fundamentals of linear regression and its application in marine ecology. R2 and p-values alone do not provide enough data to draw valid conclusions.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward