..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Significance on African Baby Elephants' Mock Charge Cues towards Tourists Vehicles in Contrast to Asian Elephants

Abstract

Tharindu Muthukumarana

This paper speaks about the uniqueness on African baby elephant’s mock charge towards tourists’ vehicles. The particular behavior is recognized to be much frequent in African infants or juveniles compared to Asian counterparts. Following research had been composed by observation of Youtube footages uploaded by various individuals. Corresponding to that, there seems to be a high tendency, particularly in the Southern African baby elephants. The aforesaid behavior is just a linkage of the playing behavior of young elephants. The hypothesis proposition suggests that this can be a result of anthropogenic disturbance due to the conspicuous amount of culling and translocation.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward