..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 9, பிரச்சினை 12 (2021)

குறுகிய தொடர்பு

Ceropegia Wallichii Wight (Apocynaceae Juss.): A New Elevation Record with Conservation Status

Ishwar Prakash Sharma*

The genus Ceropegia L. is a highly diversified genus of family Apocynaceae whose most of the species are facing threats. The species Ceropegia wallichii Wight is categorized under Data Deficient (DD) which is found between 2500 to 2900 m altitudes since till date according to available literature while this article first time mentioned its elevation in 1735 m altitude. Hence, in this scenario its new elevation should be change as 1700 to 2900 m. Owing to its poor abundance of sheets in Indian herbaria, this species also needs to be protected.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward